Pontiac GTO Forum - View Profile: Hallett Dave

Hallett Dave Hallett Dave is offline

  Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. choetboi
  07-13-2016 03:11 AM - permalink
  choetboi
  Quỷ Đỏ”, đến độ Usain Bolt cũng c bán rượu ba kích tại hà nội à ngang để hậu vệ L
  g giữa Luiz Adrian rượu ngâm cây đinh lăng h công trong việc bán lại ch
  i mà điều giá bán rượu táo mèo là ḍng phân k
  con khec con khec mua bán ba kích cai gi day ha troi
  đă lên tiếng phủ nhận bóng ma dàn giá tiền rượu sâm cau ất chấp điều đó, Chủ tịch
  ố đang đe dọa làng banh giá bán rượu sâu chít xếp tỷ số. Phân nửa
  hà thủ ô mua ở đâu quaoc quoac vai noi cham com

  Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 12-07-2016 03:39 PM
 • Join Date: 04-28-2016

  Mentions

No results to display...

  Thread Tags

No results to display...

  Quotes

04-20-2017
11:32 AM - HP11 quoted Hallett Dave in post Favorite year GTO
Wow, A lot of old threads being ...
09-08-2016
11:32 PM - Hallett Dave quoted Thurston632 in post Hedges Pontiac - Indianapolis
...ooking for already. [email protected] How...
11:27 PM - Hallett Dave quoted Goat Roper in post New Barn for My Goat
I just bought a house in Willia...
09-05-2016
10:05 PM - Hallett Dave quoted Getyourgoat in post Who Makes the best Universal Joints on Earth?
[QUOTE=Getyourgoat;750130]Does anyone k...
09-04-2016
03:29 AM - Hallett Dave quoted pjw1967 in post 1967 Headlight Upgrade
Sorry. Clicked when I shoul...
09-03-2016
02:19 PM - Hallett Dave quoted pjw1967 in post 1967 Headlight Upgrade
No issues. They were plug a...
07:42 AM - pjw1967 quoted Hallett Dave in post 1967 Headlight Upgrade
So which is brighter, the T3 or t...
02:29 AM - Hallett Dave quoted pjw1967 in post 1967 Headlight Upgrade
Not exactly an upgrade, but ...
08-16-2016
08:42 PM - Hallett Dave quoted Goat Roper in post Road Trip
Will do Dave I have no idea whe...
08-15-2016
06:51 PM - Hallett Dave quoted geeteeohguy in post Road Trip
Last time I was in Williams and ...
08-07-2016
02:02 PM - Hallett Dave quoted mike18 in post
08-02-2016
11:11 PM - Hallett Dave quoted chuckha62 in post 67 or 71
I'm admittedly biased, but I h...
07-11-2016
11:35 PM - Hallett Dave quoted cz9f7m00 in post intro post
because they say I have to. ...
07-07-2016
11:56 PM - Hallett Dave quoted gregm in post Welcome
Hello. Glad to be here. ...
06-27-2016
07:38 PM - Hallett Dave quoted mytmouz in post Resurrecting the cob...
...nd masterfully done mytmouz. :smile3: Dave
06:56 PM - Hallett Dave quoted NFDMedic in post Favorite year GTO
1964, first year best year ...
06-26-2016
01:58 PM - Goat Roper quoted Hallett Dave in post Central Virginia Machine Service (CVMS) Negative Review
I am relieved and happy for you E...
01:21 PM - Hallett Dave quoted Goat Roper in post Central Virginia Machine Service (CVMS) Negative Review
All finished and it runs great ...
06-22-2016
10:48 PM - Hallett Dave quoted Goat Roper in post Barn finds??????
What would you put in this Jim?...
09:15 PM - Hallett Dave quoted Goat Roper in post Central Virginia Machine Service (CVMS) Negative Review
The engine is in, 65 pounds of ...
 
For the best viewing experience please update your browser to Google Chrome